Archief categorieën: Gemeenten

Houtrook het nieuwe asbest?

Houtrook het nieuwe asbest?

Donderdag 16 november wordt er bij de ingekomen stukken van de gemeenteraad van Eemsmond een email behandeld over de gevaren van hout stoken/houtrook. De HIK zet een en ander op een rijtje.

 

Overlast

Een houtkachel. Vuurtje stoken. De open haard. De barbecue. Het lijkt allemaal zo gezellig. Maar is dat het ook? En wat betekent het voor de buren, voor de hele leefomgeving?

Houtrook stinkt en vormt daarmee een bron van overlast. Volgens het  CBS zijn open haarden en houtkachels de belangrijkste oorzaak van geuroverlast in de leefomgeving; in 2011 ondervond 10% van de Nederlanders hiervan hinder. Geurhinder kan leiden tot fysieke gezondheidsklachten zoals hoofdpijn, misselijkheid, slaapklachten, vermoeidheid en luchtwegklachten (stress gerelateerde somatische gezondheidsklachten).

 

Giftig

Maar behalve dat het stinkt, is houtrook ook nog eens behoorlijk giftig.  Het bevat vele tientallen chemische  bestanddelen. We noemen er een paar: dioxines, lood, cadmium, arsenicum, methaan, fenolen, benzeen, aldehyden en formaldehyde en kankerverwekkende PAK’s. Deze komen samen met het ultra fijne stof de leefomgeving in.

Ook moderne houtkachels, die zijn ontworpen om de uitstoot van schadelijke stoffen te beperken, blijken in de praktijk nog aanzienlijke hoeveelheden fijnstof en andere schadelijke stoffen uit te stoten. Dit neemt een factor 10 tot 300 toe als de kachel ook nog eens verkeerd gebruikt wordt. Zelfs de meest geavanceerde pellet kachels hebben nog een uitstoot van 25-50 mg fijnstof per m3 rookgas.

De grootte van de fijnstof deeltjes, Particulate Matter of PM genoemd, wordt uitgedrukt in getallen: PM10 betekent stof met een doorsnee van 10 micrometer. Dat ademen we niet al te diep in. Anders is het met fijnstof, PM2.5 genoemd. Dat is 0,1 tot en met 2,5 micrometer in doorsnee. Dan is er nog ultra fijnstof: 50 tot 100 nanometer doorsnee. Dat ademen we zeer diep in.

Die laatste roetdeeltjes kunnen een ware ravage aanrichten in het menselijk lichaam. Houtrook bestaat voor 80% tot 90% uit fijn stof, aangeduid in rapporten als PM2.5. Die stofdeeltjes dringen diep in de longen door. Door de longblaasjes komen ze in de bloedbaan. De teerachtige stof, de PAK’s, polycyclische organische koolwaterstoffen, gaan mee de bloedbaan in. Van PAK’s is bekend dat deze kankerverwekkend kunnen zijn.

Ook hart- en vaatziekten worden door ultrafijn stof veroorzaakt of verergerd. En wel direct nadat men het heeft ingeademd, zonder dat de patiënten de oorzaak van de verergering meteen doorhebben.

Astma- en COPD patiënten weten veel sneller dan gezonde mensen wat de nare gevolgen zijn van houtrook, dat wil zeggen van de inademing van de roetdeeltjes of zwart stof. Hun ademhalingsorganen zijn veel minder in staat de deeltjes te filteren. Ze krijgen zo de volle mep in hun longen.

In houtrook zitten veel meer giftige stoffen dan in sigarettenrook. Amerikaans onderzoek heeft uitgewezen dat houtrook met dezelfde dichtheid als sigarettenrook, 12 keer schadelijker is. De roetdeeltjes veroorzaken ook bij gezonde mensen ontstekingen op plaatsen waar deze zich nestelen. Bij inademing: in de longen, maar via de neus kunnen ze rechtstreeks in de hersenen terechtkomen. Daar veroorzaken ze ontstekingen. Later kan dat het ontstaan van Alzheimer bevorderen. Bij kinderen kan het de ontwikkeling van hun IQ nadelig beïnvloeden. Maar bij hartpatiënten richt het de meeste schade aan. Onder hen vallen de meeste sterfgevallen gerelateerd aan het voorkomen van fijn stof.
Het probleem van houtrook speelt zich vooral af in de particuliere sector. Bij bijvoorbeeld elektriciteitscentrales die op houtsnippers draaien, speelt het probleem ook, maar minder. In de eerste plaats omdat de omstandigheden waaronder het hout verbrand wordt, zo optimaal mogelijk wordt geregeld. Daarnaast zijn deze centrales voorzien van (dure) filters om de rookgassen te reinigen. Voor deze grote verbrandingsinstallaties is strenge regelgeving van kracht.

 

Milieu.

Houtstoken zou een vermindering van de uitstoot van CO2 met zich mee brengen. Dan moet er wel op grote schaal heraanplant van bomen plaats vinden. Immers, het totale aantal bomen mag niet teruglopen om CO2 neutraal te kunnen zijn. Vooralsnog vindt wereldwijd een veel grotere ontbossing plaats dan dat er sprake is van heraanplant. En het duurt zo’n 30 jaar voordat een aangeplante boom weer groot is. Bij de CO2 neutraal gedachte moet ook meegenomen worden het drogen van het hout, het  vermalen en persen van pellets en het transport. Dat is vaak over grote afstand, met de daarbij horende uitstoot aan CO2 en andere stoffen.  Wist u dat de 16 grootste zeeschepen jaarlijks net zoveel zwavel uitstoten als het gehele autoverkeer van de wereld bij elkaar? Daarnaast komt er bij hout stook methaan vrij.  Methaan heeft op de opwarming van de aarde een veel groter effect dan CO2, zo’n 25 keer zoveel. En de zwarte roetdeeltjes komen hoog in de atmosfeer terecht om uiteindelijk neer te slaan op de ijskappen op de polen. Daar zorgt het voor versnelde opwarming en dus het smelten van het ijs, wat weer een versnelling van de opwarming van de aarde teweeg brengt.

 

Commentaar De HIK

We concluderen dat hout stoken erg schadelijk is voor de mens en milieu.  Een hout- of pellet kachel is zeker geen alternatief voor verwarming met aardgas. Sterker nog, De HIK pleit voor een algeheel verbod op het stoken van hout door particulieren en bedrijven. Hout stoken in energiecentrales is welleswaar iets minder ongunstig qua uitstoot, maar vraagt zoveel hout, dat daar is geen aanplant in de regio tegen mogelijk is.

Lokale overheden kunnen hier een belangrijke rol in spelen, bijvoorbeeld door lokale regelgeving.

Openhaard ligt onder vuur

Openhaard ligt onder vuur

HEUVELRUG Bij mist en stil weer is een stookverbod voor houtkachels nodig. Dat vindt de Stichting Houtrookvrij uit Zutphen, die hoopt dat politieke partijen in aanloop naar de raadsverkiezingen een standpunt tegen de schadelijke overlast innemen. Heuvelrugburgemeester Frits Naafs heeft de houtkachels op zijn radar staan, maar strenge maatregelen zijn vooralsnog niet te verwachten. (Net zoals Johan C. Als je rookt doe het dan gezond)

 

 

 

 

 

 

VERBOD Eerder werd een motie over houtrook op het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) opgeschort, in afwachting van een mogelijk landelijk verbod. ,,Daar zitten we eigenlijk nog steeds een beetje op te wachten”, aldus Naafs. ,,In onze APV staat wel een algemene hinderbepaling, maar handhaving van een plaatselijk verbod is heel moeilijk. Als de houtstook landelijk in de ban wordt gedaan, is het klaar. Maar ik weet niet of hem dat gaat worden.”

GASPRIJZEN Het gebruik van houtkachels om winterkou in huis te verdrijven, heeft in Nederland een hoge vlucht genomen. Hoge gasprijzen en energiebelasting maken het stoken van hout aantrekkelijk. Bovendien vinden veel mensen een houtkachel of openhaard gezellig. Maar bij het verbranden van hout komen roet, fijnstof en een aantal kankerverwekkende verbindingen in de lucht.

GIFTIG Volgens internationaal wetenschappelijk onderzoek is regelmatige houtrook in de woonomgeving op termijn slecht voor de volksgezondheid. Het zou de longcellen aantasten en zelfs giftiger zijn dan sigarettenrook. In plaatsen als Amersfoort, Utrecht en Wageningen krijgt de gemeente daarom steeds meer aandacht voor de overlast en de gezondheidseffecten van houtrook.

BENAUWDHEID Longpatiënten ervaren extra veel overlast van hun houtstokende buren. Vooral bij windstille weersomstandigheden blijft de rook lang hangen en kan ernstige benauwdheid ontstaan. De gemeente Utrechtse Heuvelrug roept inwoners via haar website dan ook op, om de houtkachel of openhaard niet aan te steken bij minder dan windkracht drie. Ook wordt inwoners gevraagd om klachten van buren over rookoverlast serieus te nemen

Utrecht wil strengere regels voor houtkachels……

De stad Utrecht wil het stoken van houtkachels aan banden leggen. Milieuwethouder Lot van Hooijdonk wil Utrechters beter kunnen beschermen tegen overmatige roetuitstoot door de houtkachel van hun buren.

Ivar Penris 05-01-18, 17:15 Laatste update: 17:37
28
De wethouder wil daarom strengere regels opleggen voor houtkachels in nieuwbouwhuizen. Daarnaast hoopt Van Hooijdonk dat er een wet komt waarmee ze de uitstoot van bestaande houtkachels kan verminderen als het nodig is.

Net zoals bij bedrijven waar de vergunning kan worden ingetrokken als het de regels overtreedt, wil Van Hooijdonk ook in kunnen grijpen als burgers hun buren ‘bestoken’ met teveel roet uit hun houtkachel. Dat kan op dit moment niet. Daarvoor moet de wet worden aangepast.

Utrecht heeft zich daarom geschaard achter een plan van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om een wet in te richten waarmee dat wel kan. ,,We hebben ‘een haakje’ nodig om mensen te beschermen tegen deze uitstoot. Dat hebben we nu nog niet.’’

Luchtkwaliteit
Deze week verscheen een hele reeks rapporten over de luchtkwaliteit in Utrecht. Nadat vijf jaar lang (2010-2015) de hoeveelheid stikstofdioxide langzaam verbeterde, stagneerde die afname de laatste twee jaar. Criticasters die al langer tegen de Utrechtse milieuzone zijn, die sinds 2015 vieze diesels uit de stad weert, grijpen de cijfers aan om te zeggen dat de milieuzone blijkbaar niet werk.

Van Hooijdonk spreekt dat tegen. ,,Deze maatregel is niet genomen om stikstofdioxide uit de lucht te halen. De milieuzone heeft ervoor gezorgd dat de hoeveelheid roet met dertig procent is afgenomen. Dat is gigantisch veel.’’

De milieuzone is wat Van Hooijdonk betreft slechts één van de vele maatregelen die er moeten komen om de luchtkwaliteit te verbeteren en ook de stikstofreductie weer op gang te brengen. ,,Er is niet één methode om dit probleem aan te pakken.’’

Grootste bron
Wegverkeer is en blijft de grootste bron van vervuiling en daarom heeft de stad zich enkele doelen gesteld voor de komende jaren. De bevoorrading van winkels en bedrijven in de stad mag vanaf 2025 alleen nog maar met voertuigen gedaan worden die geen schadelijke uitstoot meer hebben. Het busvervoer moet in 2028 energieneutraal zijn en in 2030 mogen er alleen auto’s de stad in met ‘zero emmision’ (nul uitstoot).

Daarnaast is de gemeente erg afhankelijk van landelijke maatregelen, want ongeveer de helft van de vuile lucht komt van verkeer buiten de stad.

Als die doelen van Utrecht gehaald worden en de houtstook wordt verder niet aan banden gelegd, dan neemt de milieubelasting van de houtkachels naar verhouding alleen maar toe. Bovendien kost het aan banden leggen of verbieden van houtkachels niets. ,,Verbieden is nu nog zeker geen optie’’, zegt Van Hooijdonk. ,,Maar het is wel belangrijk om duidelijk te maken wat minder stoken voor het milieu oplevert.’’

U mag niet meer in de stad rijden met uw vervuilende auto????

Milieuzones in steden, maar dit vinden we helemaal ok. Het hele jaar door. Van oud en nieuw tot Pasen als er maar veel fijnstof in de lucht komt. De makers zijn al niet heel erg slim, maar verpesten wel uw lucht. En vuile lucht maakt u ziek.

 

RIVM Houtrook bevat schadelijke stoffen.

‘Roetfilter erop en anders verbod op hout stoken’

© Jan Ruland van den Brink BRON
‘Roetfilter erop en anders verbod op hout stoken’
WINTERSWIJK – Het Winterswijkse PvdA-raadslid Ubel Zuiderveld voert een kruistocht tegen de overlast van houtrook. Hij wil roetfilters in de houtkachel of desnoods een stookverbod. Ook voor buitenkachels in de zomermaanden.

Hij legt momenteel de laatste hand aan een ‘houtrookdossier’ over de gezondheidsrisico’s van rokende schoorstenen, waarmee Ubel Zuiderveld nieuwe maatregelen tegen overlast van houtrook wil afdwingen. Weer een nieuwe stap in zijn strijd tegen de fatale gevolgen van houtrook: ,,Winterswijk telt zo’n drie slachtoffers per jaar.”

Het PvdA-raadslid schrijft in zijn eigen dossier over houtrook: ‘Recent onderzoek van de GGD Noord- en Oost-Gelderland onder 180 Winterswijkers toont aan dat 16 tot 20 procent in enige mate kampt met houtrookoverlast. Dat zijn omgerekend ongeveer 5.300 Winterswijkers.’ In de Europese unie zou het gaan om 61.000 ‘vroegtijdige doden’. ,,Er is onderzoek naar gedaan”, zegt Zuiderveld. ,,Volgens een eigen calculatie gaat het in Nederland om circa 2.000 slachtoffers per jaar en in Winterswijk twee tot vier per jaar.”

De onderschatting van het sluipende probleem van houtrook voor de volksgezondheid drijft hem. Zuiderveld staat niet alleen in zijn strijd. Het Longfonds pleit bij de overheid voor strengere maatregelen. ,,Een eerste stap in de goede richting is een stookverbod bij mist en windstil weer”, zegt woordvoerder Pauline van Voorst van het Longfonds. ,,De stoffen die bij het stoken vrijkomen zijn veroorzakers van luchtvervuiling. In de directe omgeving draagt houtrook bij aan gezondheidsklachten door fijnstof. Ook kankerverwekkende en giftige stoffen en koolmonoxide komen vrij bij de verbranding van hout.”

Werd hij in de Winterswijkse raadszaal aanvankelijk meewarig aangekeken, volgens het PvdA-raadslid is er inmiddels een kentering ingezet. ,,Je merkt dat de opinie binnen de raad kantelt, maar het kost me wel veel overredingskracht. Het blijft een kwestie van de lange adem. Ik zal wel als een linkse dominee worden afgeschilderd, maar blijf het onderwerp op de agenda zetten. Ik hoop ook andere fracties te overtuigen dat het een serieus probleem is.”

Extra meting van lucht en geluid om kwaliteit te meten

Extra meting van lucht en geluid om kwaliteit te meten

bron

Sensoren gaan de luchtkwaliteit en geluid meten op een aantal punten in Leidschendam-Voorburg. Het gaat om drukke plekken zoals de Utrechtsebaan en de in- en uitgangen van het tunneltracé van de N14. Maar ook wordt het geluid gemeten van de Randstadrail die door Leidschendam-Voorburg rijdt en worden sensoren neergezet om de invloed van houtkachels en open haarden op de luchtkwaliteit te meten.

De apparatuur wordt volgende maand al neergezet. Het gaat om tien zogenoemde sensorunits. Na afloop van de proef, die een half jaar duurt, wordt bekeken of er aanleiding is de sensoren te laten staan of zelfs uit te breiden.

Het meten van de luchtkwaliteit en geluid valt onder een nationaal programma Smart City Living Lab. Dit programma biedt gemeenten de mogelijkheid te experimenteren met de meetapparatuur.

De lucht in Leidschendam-Voorburg voldoet aan de normen, maar wethouder Floor Kist sluit niet uit dat door deze proef kan blijken dat het al lopende actieplan voor verbetering van het leefklimaat moet worden aangescherpt.

Utrechtsebaan

Bij de metingen die gedaan gaan worden naar het effect van het geluidsscherm langs de A12/Utrechtsebaan gaat het niet zozeer om het geluid van het langsrazende verkeer (80 km/uur), maar of het scherm effect heeft op de luchtkwaliteit.

Om de invloed van uitstoot door houtkachels en open haarden te meten op de luchtkwaliteit, worden daarnaar in verschillende situaties metingen verricht. Zo komen er sensoren dichtbij een snelweg, op ruime afstand van zo’n drukke weg en in zowel wijken met laagbouw als met hoogbouw.

Ook het dwars door Leidschendam-Voorburg aangelegde tunneltraject van de N14 is een bron voor fijnstofuitstoot. Doel van de proef is meer inzicht te krijgen in vooral de luchtkwaliteit bij de tunnelmonden van de N14 waaraan mensen wonen. Het project wordt gesteund door de overheid, organisaties en scholen.

Houtkachel zorgt voor veel ergenis bij bewoners Bottelierstraat Medemblik

MEDEMBLIK – Diverse bewoners van de Bottelierstraat in Medemblik hebben geklaagd over de overlast die de houtkachel van een gezin wonende aan de Schuitevoerderslaan veroorzaakt. Doordat het vrijwel windstil is blijft de rook lang hangen en kan de verbrandingslucht van de houtkachel in de buurt naar beneden komen.
Bij diverse mensen is het zelfs in huis te ruiken en trekken daarom nu aan de bel. De wet schrijft voor dat een (hout)kachel geen overlast mag veroorzaken voor omwonenden wat deze houtkachel blijkbaar wel doet.

BRON

Eens waren we blij dat er geen kolen meer gestookt werden. We weten dat wie een pakje per dag rookt 13 jaar korter leeft. Had dat maar gevraagd aan Johan Cruijff. Of vraag het nu aan de burgemeester van Amsterdam. Hoeveel jaar leven we korter als we continue in de rook van de buren zitten?
Alle houtkackels samen geven meer van het kankerverwekkende fijnstof PM2.5 dan de 8 miljoen personenauto’s die in Nederland rondrijden. En daar zeuren wij over, dat de snelheid naar beneden moet en gemeentes maken milieuzones.
Waarom dopet met dan NIETS aan die zwaar ervuolende houtkachels, tuinhaarden e.d.????
De overheid geeft zelfs subsidie op pelletkachels, die evenzo vervuilend zijn en slecht voor de gezondheid van de buren, terwijl men op tabak accijns rekent, waardoor de cigaretten duurder worden om hety roken te verminderen.
Roken mag bijna nergens meer, maar je buren mag je vergiftigen.
Hoe hypocriet is onze overheid?

Open haarden zorgen voor meer fijnstof dan het verkeer

Een Deense studie heeft uitgewezen dat open haarden in het land meer fijnstof veroorzaken dan het totale wagenpark.

BRON

De hoofdstad Kopenhagen heeft er ‘maar’ zo’n 16.000 op 600.000 inwoners, maar die zorgen tussen september en juni voor evenveel fijnstof als alle verkeer in de hoofdstad in een heel jaar. Landelijk gezien is het beeld zelfs nog onthutsender, omdat is gebleken dat de ongeveer 750.000 open vuren in Deense huizen 65 procent van de uitstoot voor hun rekening nemen.

De cijfers komen van het Nationaal Centrum voor Milieu en Energie (Nationalt Center for Miljø og Energi, DCE). Volgens die organisatie eist fijnstof elk jaar tot 550 levens. De meeste Denen zijn zich niet bewust van de luchtverontreiniging die ze veroorzaken wanneer ze met een goed glas hygge (het Deense equivalent van gezellig) in de vlammen staren. En evenmin van het feit dat de lucht die ze inademen in wijken met veel open haarden even ongezond is als die in drukke straten tijdens de spits.

Hoewel maar weinig mensen gevraagd naar steden met ernstige luchtverontreiniging Kopenhagen zullen noemen, is die stad in de zomer van vorig jaar nog door de Europese Commissie op de vingers getikt vanwege de ontoelaatbare hoge concentraties stikstofdioxide. Om de luchtkwaliteit althans op papier te verbeteren, had de regering eerder geprobeerd om het stadsbestuur te dwingen een meetpunt verder van de meest vervuilende verkeersader door de stad, de H.C. Andersens Boulevard, af te plaatsen. Daarop liet de Commissie Denemarken weten het wel te hebben gehad met ’s lands lakse houding wat betreft schone lucht.

Nederland

In eigen land komt steeds meer kritiek op open haarden en houtkachels in woonwijken. De gemeente Amersfoort besloot eind juni dat er een voorlichtingscampagne moet komen om overlast door houtrook te voorkomen. De campagne moet samen met het Longfonds worden ontwikkeld en mede worden gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid en zorgverzekeraars.

De fracties van de ChristenUnie, GroenLinks en Amersfoort2014 trokken gezamenlijk aan de bel nadat afgelopen februari bleek dat 28 procent van de burgers in hun gemeente ‘regelmatig’ hinder bleek te ervaren door rook veroorzaakt door open haarden en houtkachels. Enkele jaren geleden was van percentage tien in een landelijk onderzoek en in 2015 ‘scoorde’ de provincie Utrecht 20 procent. Het is niet duidelijk of dit komt door steeds meer open vuren in Nederlandse woningen.

Zaanstad

Onze gemeente raadde het gebruik van open haarden en allesbranders al ruim tien jaar geleden af in de strijd tegen slechte lucht. Concrete maatregelen zijn sindsdien niet genomen.

Wanneer rook gezondheidsklachten oplevert, kan de GGD worden ingeschakeld. De meeste mensen die overlast ondervinden, roepen echter de hulp van de gemeente in. Die kan controleren of het gebruik van de open haard of kachel voldoet aan de voorwaarden in artikel 7.22 van het Bouwbesluit en de Algemene Plaatselijke Verordening. Daarin staat dat de gemeente kan optreden wanneer op hinderlijke wijze rook, stank of roet wordt verspreid.

Lukt het op deze manieren niet om rookoverlast door de buren te beteugelen, dan rest een gang naar de rechter. Die kan het stookgedrag toetsen aan artikel 5.37 van het Burgerlijk Wetboek, dat verbiedt om op onrechtmatige wijze hinder toe te brengen (wat ook rumoer kan zijn).

BBQ en vuurkorf

Al het bovenstaande geldt overigens ook voor barbecues en vuurkorven in tuinen. Daar gelden duidelijke regels voor: zo is het verbranden van snoeihout verboden. Is er overlast en komt u er met de veroorzaker niet uit, dan raadt de gemeente aan contact op te nemen met de politie.

Haarden verkopers denken niet verder dan hun neus… (want die zit toch dicht)

Geachte heer *******,

Hierdoor bericht ik u dat Pietro e Calore op de non-compliant lijst is geplaatst, nu geen gehoor is gegeven aan ons verzoek om het complianceformulier in dossier 2016/00975 te ondertekenen. Ook is hiervan melding gedaan aan de ACM (Autoriteit Consument en Markt).

De link van de melding op de non-compliant lijst op onze website treft u hieronder aan.

 

https://www.reclamecode.nl/consument/default.asp?paginaID=92&hID=3

 

Met vriendelijke groet,

Namens de afdeling Compliance

Secretariaat Stichting Reclame Code

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting op pagina 13 van De Bevelander van 7 december 2016. Daarin staat onder het kopje:

“ONDERNEMERSNIEUWS

Duurzame verwarming van uw volledige woning”:

“HEINKENSZAND – Op de gevel van Pietro e Calore in Heinkenszand prijken de woorden ‘Haarden en Pelletkachels’. Maar vergis je niet, dit bedrijf levert meer dan alleen een sfeervolle warmtebron voor in uw huiskamer.

Pietro e Calore is gericht op duurzame verwarming van uw volledige woning. Het meest bekend zijn waarschijnlijk de pelletkachels, gezellig ogende en vooral duurzame kachels die branden op zogeheten pelletkorrels. De verbranding is CO2 neutraal en er komt geen rook bij vrij. Wilt u de volledige woning verwarming (kennelijk is bedoeld: verwarmen) door middel pelletkorrels, kunt u kiezen voor een pelletketel. Deze vervangt de reguliere cv-ketel en is daarmee een uitstekend alternatief voor gas. Bovendien is het verwarmen van uw woning door middel van pellets gebruiksvriendeijker dan u wellicht denkt. De temperatuur wordt automatisch geregeld met behulp van een thermostaat en dankzij een ruim reservoir hoeft u slechts af en toe bij te vullen.

Een ander duurzaam alternatief is een hout cv-toestel. Ook dit toestel is in staat om de volledige woning te verwarmen en werkt door middel van verbranding van hout. De ketels kunnen uitstekend gecombineerd worden met zonnecollectoren. Zowel voor de aanschaf als installatie van dit complete systeem kunt u terecht bij Pietro e Calore.

Neem voor meer informatie contact op via info@pietrocalore.nl, 0113 – 54 89 82 of kom langs in de showroom aan de Schouwersweg in Heinkenszand”.

 

De klacht

Klager heeft de volgende bezwaren.

1. In de uiting staat:

“Het meest bekend zijn waarschijnlijk de pelletkachels, gezellig ogende en vooral duurzame kachels die branden op zogeheten pelletkorrels. De verbranding is CO2 neutraal (…)”.

De verbranding is niet CO2 neutraal.

2. In de uiting staat:

“Het meest bekend zijn waarschijnlijk de pelletkachels, gezellig ogende en vooral duurzame kachels die branden op zogeheten pelletkorrels. De verbranding is CO2 neutraal en er komt geen rook bij vrij (…)”.

Bij houtverbranding komt altijd rook vrij en daarin zitten kankerverwekkende stoffen.

3. Gesteld wordt:

“Wilt u de volledige woning verwarming (kennelijk is bedoeld: verwarmen) door middel pelletkorrels, kunt u kiezen voor een pelletketel. Deze vervangt de reguliere cv-ketel en is daarmee een uitstekend alternatief voor gas”.

De mededeling dat de pelletkachel een uitstekend alternatief voor gas is, is onjuist.

4. In de uiting staat:

“Een ander duurzaam alternatief is een hout cv toestel”.

Houtstoken is niet duurzaam.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

De in de bestreden uiting bedoelde pelletkachels zijn wel CO2-neutraal en de brandstof valt onder de duurzame energie bronnen. De pelletkachels branden bijzonder schoon en men ziet deze kachels niet roken als ze branden, omdat de verbranding altijd optimaal is.

De overheid geeft de komende 4 jaar subsidie op pelletkachels en biomassaketels, omdat zij deze kachels schaart onder “duurzame energie”. Ook de overheid gebruikt de term duurzame energie veelvuldig. Adverteerder verwijst in dit verband naar:

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie/voorwelke-apparaten/pelletkachels”.

Op deze site staat, zo begrijpt de Commissie het verweer:

“Voor welke pelletkachels geldt deze subsidie?

Een pelletkachel komt in aanmerking voor de Investeringssubsidie duurzame energie als deze:

• bestemd is voor de productie van warmte;

• automatisch wordt gestookt op houtpellets;

• een gesloten voorkant heeft;

• voldoet aan de norm EN 14785;

• een vermogen van 5kW tot 500 kW heeft;

• voldoet aan de technische eisen gesteld in bijlage 2, 2a iii voor stof (PM), 2b ii voor gasvormige organische verbindigen (OGC of CxHy), 2c iii voor CO en 2d i voor NOx,  van Verordening (EU) 2015/1185).

Voor welke biomassaketels geldt deze subsidie?

De op houtachtige biomassa gestookte ketel komt in aanmerking voor de Investeringssubsidie duurzame energie als deze:

• is bestemd voor de opwekking van warmte

• voldoet aan de norm NEN-EN 303-5

• een vermogen heeft van 5 kW tot 500 kW

• een minimaal warmterendement kent van 89% op nominaal vermogen

• een uitstoot kent aan zwevende deeltjes (PM) die /en hoogste 38 mg/Nm3 in droog rookgas bij 6% zuurstof, een uitstoot van koolmonoxide die ten hoogste 750 mg/Nm3 in droog rookgas bij 6% zuurstof en een uitstoot van stikstofoxiden (uitgedrukt als NO2) die ten hoogste 300 mg/Nm3 in droog rookgas bij 6% zuurstof bedraagt, vastgesteld door een geaccrediteerde instelling.

In het verweer staat vervolgens:

“Duurzame energie: Duurzame energie is energie die is opgewekt uit onuitputtelijke bronnen. Hierdoor kan de energie niet op raken. Voorbeelden hiervan zijn windenergie, waterkracht energie, zonne-energie en biomassa.

CO2-neutraal: Wat betekent CO2-neutraal voor het stoken van hout:

Bomen nemen gedurende hun groei CO2 op uit de lucht. Zodra bomen afsterven en wegrotten in het bos komt deze opgeslagen hoeveelheid CO2 weer vrij in de lucht. Dit gebeurt ook bij verbranding van hout en houtpellets. De hoeveelheid CO2 die vrij komt bij verbranding is evenveel als bij het wegrotten in het bos. De vrijgekomen CO2 wordt vervolgens weer door andere bomen opgenomen . Deze kringloop herhaalt zich continu. Er komt dus geen extra CO2 vrij. In het kort uitgelegd is dit CO2 neutraal”.
Adverteerder zou, zo stelt hij, tegen klager willen zeggen:

“Wees blij met de opkomst van de pelletkachels, want vele mensen die nu een gewone openhaard of houtkachel stoken, stappen steeds vaker over op duurzame pelletkachels welke rendementen behalen van meer dan 90% en voldoen aan strenge emissiewaarden.

 

Het oordeel van de Commissie

Met betrekking tot de verschillende bezwaren overweegt de Commissie het volgende.

Ad 1.

Ter toelichting op de zinsnede “De verbranding is CO2 neutraal” is bij verweer meegedeeld dat dit betekent dat de hoeveelheid CO2 die vrij komt bij verbranding evenveel is als de hoeveelheid CO2 die vrij komt bij het wegrotten van bomen in het bos, dat de vrijgekomen CO2 vervolgens door andere bomen wordt opgenomen, dat deze kringloop zich continu herhaalt en dat er dus geen extra CO2 vrij komt.

Dat er geen extra CO2 vrij komt, rechtvaardigt naar het oordeel van de Commissie nog niet de absolute milieuclaim “CO2-neutrale verbranding”. Wat dit betreft acht de Commissie de uiting, die moet worden aangemerkt als een milieuclaim, in strijd met de artikelen 2 en 3 van de Milieureclamecode (MRC).

Ad 2.

Klager heeft de juistheid van de mededeling “er komt geen rook bij vrij” gemotiveerd bestreden; hij heeft gesteld: “Bij houtverbranding komt altijd rook vrij en daarin zitten kankerverwekkende stoffen”. Het lag derhalve op de weg van adverteerder om de juistheid van voornoemde mededeling aannemelijk te maken. Dat heeft adverteerder naar het oordeel van de Commissie niet gedaan; hij heeft volstaan met de mededeling dat men deze kachels niet “ziet” roken als ze branden, omdat de verbranding altijd optimaal is. Ook wat dit betreft acht de Commissie de uiting in strijd met de artikelen 2 en 3 MRC.

Ad 3.

Op dit onderdeel van de klacht, waarin klager de juistheid heeft bestreden van de mededeling dat een pelletketel een uitstekend alternatief is voor gas, heeft adverteerder niet gereageerd. Nu adverteerder de juistheid van de bewuste mededeling niet aannemelijk heeft gemaakt, is de Commissie van oordeel dat de uiting op dit punt gepaard gaat met onjuiste informatie als bedoeld in artikel 8.2 aanhef van de Nederlandse Reclame Code (NRC).

Ad 4.

In de uiting staat:

“Een ander duurzaam alternatief is een hout cv toestel”.

De Commissie overweegt dat “duurzaam” geen vastomlijnde betekenis heeft. Verder wordt in de uiting niet duidelijk toegelicht wat adverteerder met dit begrip bedoelt. De verwijzing in het verweer naar http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie/voorwelke-apparaten/pelletkachels”, welke site kennelijk informatie bevat over voorwaarden voor subsidie op pelletkachels en biomassaketels, en de in het verweer opgenomen toelichting op het begrip “Duurzame energie”, geven evenmin voldoende aanknopingspunt voor de conclusie dat de mededeling “Een ander duurzaam alternatief is een hout cv toestel” juist is. Gelet hierop acht de Commissie de uiting onduidelijk over de milieuvoordelen van een hout cv toestel en daardoor in strijd met de artikelen 2 en 3 MRC.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

Gelet op het oordeel onder Ad 1, 2 en 4 acht de Commissie de reclame-uiting in strijd met de artikelen 2 en 3 MRC. Gelet op het oordeel onder Ad 3 acht zij de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.