Archief categorieën: Gemeenten

Extra meting van lucht en geluid om kwaliteit te meten

Extra meting van lucht en geluid om kwaliteit te meten

bron

Sensoren gaan de luchtkwaliteit en geluid meten op een aantal punten in Leidschendam-Voorburg. Het gaat om drukke plekken zoals de Utrechtsebaan en de in- en uitgangen van het tunneltracé van de N14. Maar ook wordt het geluid gemeten van de Randstadrail die door Leidschendam-Voorburg rijdt en worden sensoren neergezet om de invloed van houtkachels en open haarden op de luchtkwaliteit te meten.

De apparatuur wordt volgende maand al neergezet. Het gaat om tien zogenoemde sensorunits. Na afloop van de proef, die een half jaar duurt, wordt bekeken of er aanleiding is de sensoren te laten staan of zelfs uit te breiden.

Het meten van de luchtkwaliteit en geluid valt onder een nationaal programma Smart City Living Lab. Dit programma biedt gemeenten de mogelijkheid te experimenteren met de meetapparatuur.

De lucht in Leidschendam-Voorburg voldoet aan de normen, maar wethouder Floor Kist sluit niet uit dat door deze proef kan blijken dat het al lopende actieplan voor verbetering van het leefklimaat moet worden aangescherpt.

Utrechtsebaan

Bij de metingen die gedaan gaan worden naar het effect van het geluidsscherm langs de A12/Utrechtsebaan gaat het niet zozeer om het geluid van het langsrazende verkeer (80 km/uur), maar of het scherm effect heeft op de luchtkwaliteit.

Om de invloed van uitstoot door houtkachels en open haarden te meten op de luchtkwaliteit, worden daarnaar in verschillende situaties metingen verricht. Zo komen er sensoren dichtbij een snelweg, op ruime afstand van zo’n drukke weg en in zowel wijken met laagbouw als met hoogbouw.

Ook het dwars door Leidschendam-Voorburg aangelegde tunneltraject van de N14 is een bron voor fijnstofuitstoot. Doel van de proef is meer inzicht te krijgen in vooral de luchtkwaliteit bij de tunnelmonden van de N14 waaraan mensen wonen. Het project wordt gesteund door de overheid, organisaties en scholen.

Houtkachel zorgt voor veel ergenis bij bewoners Bottelierstraat Medemblik

MEDEMBLIK – Diverse bewoners van de Bottelierstraat in Medemblik hebben geklaagd over de overlast die de houtkachel van een gezin wonende aan de Schuitevoerderslaan veroorzaakt. Doordat het vrijwel windstil is blijft de rook lang hangen en kan de verbrandingslucht van de houtkachel in de buurt naar beneden komen.
Bij diverse mensen is het zelfs in huis te ruiken en trekken daarom nu aan de bel. De wet schrijft voor dat een (hout)kachel geen overlast mag veroorzaken voor omwonenden wat deze houtkachel blijkbaar wel doet.

BRON

Eens waren we blij dat er geen kolen meer gestookt werden. We weten dat wie een pakje per dag rookt 13 jaar korter leeft. Had dat maar gevraagd aan Johan Cruijff. Of vraag het nu aan de burgemeester van Amsterdam. Hoeveel jaar leven we korter als we continue in de rook van de buren zitten?
Alle houtkackels samen geven meer van het kankerverwekkende fijnstof PM2.5 dan de 8 miljoen personenauto’s die in Nederland rondrijden. En daar zeuren wij over, dat de snelheid naar beneden moet en gemeentes maken milieuzones.
Waarom dopet met dan NIETS aan die zwaar ervuolende houtkachels, tuinhaarden e.d.????
De overheid geeft zelfs subsidie op pelletkachels, die evenzo vervuilend zijn en slecht voor de gezondheid van de buren, terwijl men op tabak accijns rekent, waardoor de cigaretten duurder worden om hety roken te verminderen.
Roken mag bijna nergens meer, maar je buren mag je vergiftigen.
Hoe hypocriet is onze overheid?

Open haarden zorgen voor meer fijnstof dan het verkeer

Een Deense studie heeft uitgewezen dat open haarden in het land meer fijnstof veroorzaken dan het totale wagenpark.

BRON

De hoofdstad Kopenhagen heeft er ‘maar’ zo’n 16.000 op 600.000 inwoners, maar die zorgen tussen september en juni voor evenveel fijnstof als alle verkeer in de hoofdstad in een heel jaar. Landelijk gezien is het beeld zelfs nog onthutsender, omdat is gebleken dat de ongeveer 750.000 open vuren in Deense huizen 65 procent van de uitstoot voor hun rekening nemen.

De cijfers komen van het Nationaal Centrum voor Milieu en Energie (Nationalt Center for Miljø og Energi, DCE). Volgens die organisatie eist fijnstof elk jaar tot 550 levens. De meeste Denen zijn zich niet bewust van de luchtverontreiniging die ze veroorzaken wanneer ze met een goed glas hygge (het Deense equivalent van gezellig) in de vlammen staren. En evenmin van het feit dat de lucht die ze inademen in wijken met veel open haarden even ongezond is als die in drukke straten tijdens de spits.

Hoewel maar weinig mensen gevraagd naar steden met ernstige luchtverontreiniging Kopenhagen zullen noemen, is die stad in de zomer van vorig jaar nog door de Europese Commissie op de vingers getikt vanwege de ontoelaatbare hoge concentraties stikstofdioxide. Om de luchtkwaliteit althans op papier te verbeteren, had de regering eerder geprobeerd om het stadsbestuur te dwingen een meetpunt verder van de meest vervuilende verkeersader door de stad, de H.C. Andersens Boulevard, af te plaatsen. Daarop liet de Commissie Denemarken weten het wel te hebben gehad met ’s lands lakse houding wat betreft schone lucht.

Nederland

In eigen land komt steeds meer kritiek op open haarden en houtkachels in woonwijken. De gemeente Amersfoort besloot eind juni dat er een voorlichtingscampagne moet komen om overlast door houtrook te voorkomen. De campagne moet samen met het Longfonds worden ontwikkeld en mede worden gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid en zorgverzekeraars.

De fracties van de ChristenUnie, GroenLinks en Amersfoort2014 trokken gezamenlijk aan de bel nadat afgelopen februari bleek dat 28 procent van de burgers in hun gemeente ‘regelmatig’ hinder bleek te ervaren door rook veroorzaakt door open haarden en houtkachels. Enkele jaren geleden was van percentage tien in een landelijk onderzoek en in 2015 ‘scoorde’ de provincie Utrecht 20 procent. Het is niet duidelijk of dit komt door steeds meer open vuren in Nederlandse woningen.

Zaanstad

Onze gemeente raadde het gebruik van open haarden en allesbranders al ruim tien jaar geleden af in de strijd tegen slechte lucht. Concrete maatregelen zijn sindsdien niet genomen.

Wanneer rook gezondheidsklachten oplevert, kan de GGD worden ingeschakeld. De meeste mensen die overlast ondervinden, roepen echter de hulp van de gemeente in. Die kan controleren of het gebruik van de open haard of kachel voldoet aan de voorwaarden in artikel 7.22 van het Bouwbesluit en de Algemene Plaatselijke Verordening. Daarin staat dat de gemeente kan optreden wanneer op hinderlijke wijze rook, stank of roet wordt verspreid.

Lukt het op deze manieren niet om rookoverlast door de buren te beteugelen, dan rest een gang naar de rechter. Die kan het stookgedrag toetsen aan artikel 5.37 van het Burgerlijk Wetboek, dat verbiedt om op onrechtmatige wijze hinder toe te brengen (wat ook rumoer kan zijn).

BBQ en vuurkorf

Al het bovenstaande geldt overigens ook voor barbecues en vuurkorven in tuinen. Daar gelden duidelijke regels voor: zo is het verbranden van snoeihout verboden. Is er overlast en komt u er met de veroorzaker niet uit, dan raadt de gemeente aan contact op te nemen met de politie.

Haarden verkopers denken niet verder dan hun neus… (want die zit toch dicht)

Geachte heer *******,

Hierdoor bericht ik u dat Pietro e Calore op de non-compliant lijst is geplaatst, nu geen gehoor is gegeven aan ons verzoek om het complianceformulier in dossier 2016/00975 te ondertekenen. Ook is hiervan melding gedaan aan de ACM (Autoriteit Consument en Markt).

De link van de melding op de non-compliant lijst op onze website treft u hieronder aan.

 

https://www.reclamecode.nl/consument/default.asp?paginaID=92&hID=3

 

Met vriendelijke groet,

Namens de afdeling Compliance

Secretariaat Stichting Reclame Code

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting op pagina 13 van De Bevelander van 7 december 2016. Daarin staat onder het kopje:

“ONDERNEMERSNIEUWS

Duurzame verwarming van uw volledige woning”:

“HEINKENSZAND – Op de gevel van Pietro e Calore in Heinkenszand prijken de woorden ‘Haarden en Pelletkachels’. Maar vergis je niet, dit bedrijf levert meer dan alleen een sfeervolle warmtebron voor in uw huiskamer.

Pietro e Calore is gericht op duurzame verwarming van uw volledige woning. Het meest bekend zijn waarschijnlijk de pelletkachels, gezellig ogende en vooral duurzame kachels die branden op zogeheten pelletkorrels. De verbranding is CO2 neutraal en er komt geen rook bij vrij. Wilt u de volledige woning verwarming (kennelijk is bedoeld: verwarmen) door middel pelletkorrels, kunt u kiezen voor een pelletketel. Deze vervangt de reguliere cv-ketel en is daarmee een uitstekend alternatief voor gas. Bovendien is het verwarmen van uw woning door middel van pellets gebruiksvriendeijker dan u wellicht denkt. De temperatuur wordt automatisch geregeld met behulp van een thermostaat en dankzij een ruim reservoir hoeft u slechts af en toe bij te vullen.

Een ander duurzaam alternatief is een hout cv-toestel. Ook dit toestel is in staat om de volledige woning te verwarmen en werkt door middel van verbranding van hout. De ketels kunnen uitstekend gecombineerd worden met zonnecollectoren. Zowel voor de aanschaf als installatie van dit complete systeem kunt u terecht bij Pietro e Calore.

Neem voor meer informatie contact op via info@pietrocalore.nl, 0113 – 54 89 82 of kom langs in de showroom aan de Schouwersweg in Heinkenszand”.

 

De klacht

Klager heeft de volgende bezwaren.

1. In de uiting staat:

“Het meest bekend zijn waarschijnlijk de pelletkachels, gezellig ogende en vooral duurzame kachels die branden op zogeheten pelletkorrels. De verbranding is CO2 neutraal (…)”.

De verbranding is niet CO2 neutraal.

2. In de uiting staat:

“Het meest bekend zijn waarschijnlijk de pelletkachels, gezellig ogende en vooral duurzame kachels die branden op zogeheten pelletkorrels. De verbranding is CO2 neutraal en er komt geen rook bij vrij (…)”.

Bij houtverbranding komt altijd rook vrij en daarin zitten kankerverwekkende stoffen.

3. Gesteld wordt:

“Wilt u de volledige woning verwarming (kennelijk is bedoeld: verwarmen) door middel pelletkorrels, kunt u kiezen voor een pelletketel. Deze vervangt de reguliere cv-ketel en is daarmee een uitstekend alternatief voor gas”.

De mededeling dat de pelletkachel een uitstekend alternatief voor gas is, is onjuist.

4. In de uiting staat:

“Een ander duurzaam alternatief is een hout cv toestel”.

Houtstoken is niet duurzaam.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

De in de bestreden uiting bedoelde pelletkachels zijn wel CO2-neutraal en de brandstof valt onder de duurzame energie bronnen. De pelletkachels branden bijzonder schoon en men ziet deze kachels niet roken als ze branden, omdat de verbranding altijd optimaal is.

De overheid geeft de komende 4 jaar subsidie op pelletkachels en biomassaketels, omdat zij deze kachels schaart onder “duurzame energie”. Ook de overheid gebruikt de term duurzame energie veelvuldig. Adverteerder verwijst in dit verband naar:

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie/voorwelke-apparaten/pelletkachels”.

Op deze site staat, zo begrijpt de Commissie het verweer:

“Voor welke pelletkachels geldt deze subsidie?

Een pelletkachel komt in aanmerking voor de Investeringssubsidie duurzame energie als deze:

• bestemd is voor de productie van warmte;

• automatisch wordt gestookt op houtpellets;

• een gesloten voorkant heeft;

• voldoet aan de norm EN 14785;

• een vermogen van 5kW tot 500 kW heeft;

• voldoet aan de technische eisen gesteld in bijlage 2, 2a iii voor stof (PM), 2b ii voor gasvormige organische verbindigen (OGC of CxHy), 2c iii voor CO en 2d i voor NOx,  van Verordening (EU) 2015/1185).

Voor welke biomassaketels geldt deze subsidie?

De op houtachtige biomassa gestookte ketel komt in aanmerking voor de Investeringssubsidie duurzame energie als deze:

• is bestemd voor de opwekking van warmte

• voldoet aan de norm NEN-EN 303-5

• een vermogen heeft van 5 kW tot 500 kW

• een minimaal warmterendement kent van 89% op nominaal vermogen

• een uitstoot kent aan zwevende deeltjes (PM) die /en hoogste 38 mg/Nm3 in droog rookgas bij 6% zuurstof, een uitstoot van koolmonoxide die ten hoogste 750 mg/Nm3 in droog rookgas bij 6% zuurstof en een uitstoot van stikstofoxiden (uitgedrukt als NO2) die ten hoogste 300 mg/Nm3 in droog rookgas bij 6% zuurstof bedraagt, vastgesteld door een geaccrediteerde instelling.

In het verweer staat vervolgens:

“Duurzame energie: Duurzame energie is energie die is opgewekt uit onuitputtelijke bronnen. Hierdoor kan de energie niet op raken. Voorbeelden hiervan zijn windenergie, waterkracht energie, zonne-energie en biomassa.

CO2-neutraal: Wat betekent CO2-neutraal voor het stoken van hout:

Bomen nemen gedurende hun groei CO2 op uit de lucht. Zodra bomen afsterven en wegrotten in het bos komt deze opgeslagen hoeveelheid CO2 weer vrij in de lucht. Dit gebeurt ook bij verbranding van hout en houtpellets. De hoeveelheid CO2 die vrij komt bij verbranding is evenveel als bij het wegrotten in het bos. De vrijgekomen CO2 wordt vervolgens weer door andere bomen opgenomen . Deze kringloop herhaalt zich continu. Er komt dus geen extra CO2 vrij. In het kort uitgelegd is dit CO2 neutraal”.
Adverteerder zou, zo stelt hij, tegen klager willen zeggen:

“Wees blij met de opkomst van de pelletkachels, want vele mensen die nu een gewone openhaard of houtkachel stoken, stappen steeds vaker over op duurzame pelletkachels welke rendementen behalen van meer dan 90% en voldoen aan strenge emissiewaarden.

 

Het oordeel van de Commissie

Met betrekking tot de verschillende bezwaren overweegt de Commissie het volgende.

Ad 1.

Ter toelichting op de zinsnede “De verbranding is CO2 neutraal” is bij verweer meegedeeld dat dit betekent dat de hoeveelheid CO2 die vrij komt bij verbranding evenveel is als de hoeveelheid CO2 die vrij komt bij het wegrotten van bomen in het bos, dat de vrijgekomen CO2 vervolgens door andere bomen wordt opgenomen, dat deze kringloop zich continu herhaalt en dat er dus geen extra CO2 vrij komt.

Dat er geen extra CO2 vrij komt, rechtvaardigt naar het oordeel van de Commissie nog niet de absolute milieuclaim “CO2-neutrale verbranding”. Wat dit betreft acht de Commissie de uiting, die moet worden aangemerkt als een milieuclaim, in strijd met de artikelen 2 en 3 van de Milieureclamecode (MRC).

Ad 2.

Klager heeft de juistheid van de mededeling “er komt geen rook bij vrij” gemotiveerd bestreden; hij heeft gesteld: “Bij houtverbranding komt altijd rook vrij en daarin zitten kankerverwekkende stoffen”. Het lag derhalve op de weg van adverteerder om de juistheid van voornoemde mededeling aannemelijk te maken. Dat heeft adverteerder naar het oordeel van de Commissie niet gedaan; hij heeft volstaan met de mededeling dat men deze kachels niet “ziet” roken als ze branden, omdat de verbranding altijd optimaal is. Ook wat dit betreft acht de Commissie de uiting in strijd met de artikelen 2 en 3 MRC.

Ad 3.

Op dit onderdeel van de klacht, waarin klager de juistheid heeft bestreden van de mededeling dat een pelletketel een uitstekend alternatief is voor gas, heeft adverteerder niet gereageerd. Nu adverteerder de juistheid van de bewuste mededeling niet aannemelijk heeft gemaakt, is de Commissie van oordeel dat de uiting op dit punt gepaard gaat met onjuiste informatie als bedoeld in artikel 8.2 aanhef van de Nederlandse Reclame Code (NRC).

Ad 4.

In de uiting staat:

“Een ander duurzaam alternatief is een hout cv toestel”.

De Commissie overweegt dat “duurzaam” geen vastomlijnde betekenis heeft. Verder wordt in de uiting niet duidelijk toegelicht wat adverteerder met dit begrip bedoelt. De verwijzing in het verweer naar http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie/voorwelke-apparaten/pelletkachels”, welke site kennelijk informatie bevat over voorwaarden voor subsidie op pelletkachels en biomassaketels, en de in het verweer opgenomen toelichting op het begrip “Duurzame energie”, geven evenmin voldoende aanknopingspunt voor de conclusie dat de mededeling “Een ander duurzaam alternatief is een hout cv toestel” juist is. Gelet hierop acht de Commissie de uiting onduidelijk over de milieuvoordelen van een hout cv toestel en daardoor in strijd met de artikelen 2 en 3 MRC.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

Gelet op het oordeel onder Ad 1, 2 en 4 acht de Commissie de reclame-uiting in strijd met de artikelen 2 en 3 MRC. Gelet op het oordeel onder Ad 3 acht zij de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Besluiten raadsvergadering 27 juni 2017 Gemeente Amersfoort (HOUTROOK)

Besluiten raadsvergadering 27 juni 2017 Gemeente Amersfoort

6jun2017 Initiatiefvoorstel_Lokale_aanpak_uitstoot_houtkachels_en_open_haarden PDF FILE

Op dinsdagavond 27 juni kwam de gemeenteraad bijeen voor Het Besluit. Onder andere de kaders voor de financiën van de gemeente voor 2018 tot en met 2021 zijn vastgesteld. Ook heeft de raad besloten dat het stadhuis wordt gerenoveerd en dat er een voorlichtingscampagne wordt gehouden om overlast van houtrook te voorkomen.

• Initiatiefvoorstel Lokale aanpak uitstoot houtkachels en
open haarden:het stoken van kachels en open haarden
vormt een probleem voor de volksgezondheid. De gemeenteraad heeft het initiatiefvoorstel van ChristenUnie, GroenLinks en Amersfoort2014 aangenomen om dit aan te pakken. (allen voor)
Dit najaar wordt een voorlichtingscampagne over de effecten van houtrook gehouden, met een vervolg in 2018 en 2019. De campagne moet samen met het Longfonds ontwikkeld worden en mede betaald door het ministerie van Volksgezondheid en zorgverzekeraars.
Ook komt er een traject voor het afhandelen van meldingen van overlast, net als een kader om overlast op een objectieve manier te kunnen beoordelen.

Ook de gemeente HELlevoetsluis laat zijn burgers stikken. En het NL is ook niet best.

Ook deze gemeente Hellevoetsluis, die nog Nederlands moet leren (zie hun brief) spreekt ONWAARHEID. Er is wel degelijk positieve jurisprudentie. Bovendien heeft staatssecretaris DIJKSMA bij herhaling bevestigd dat het de TAAK van de gemeente is. Daarnaast bevestigt de staatssecretaris dat Gemeentes het probleem kunnen oplossen door bepalingen op te nemen in de APV en deze bepalingen strikt te handhaven.

 

Van: KCC@hellevoetsluis.nl [mailto:KCC@hellevoetsluis.nl]
Verzonden: maandag 30 januari 2017 12:24
Aan: *****************
Onderwerp: melding *******

 

Beste heer ********,

Met betrekking tot bovengenoemde melding over stankoverlast door open haardvuur van omliggende huizen, kunnen wij u mededelen dat de gemeente hier helaas niets aan kan doen.
Er bestaat reeds jurispudentie van de Hoge Raad over soorgelijke meldingen. Wat u zou kunnen doen is een civielrechtelijke procedure starten tegen de betreffende bewoners.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

medewerker KlantContactCentrum
Afdeling Publiekszaken
Gemeente Hellevoetsluis

Bezoekadres:
Oostzanddijk 26
3221 AL Hellevoetsluis

Postadres:
Postbus 13
3220 AA Hellevoetsluis

Tel.: 14 0181
gemeente@hellevoetsluis.nl
www.hellevoetsluis.nl
Twitter @gemeenteHsluis

VVD verzint het ter plekke…. fijnstof is gezellig

Kerstboom: versnipperen of verbranden?
Vijf van de zes gemeenten laten ze verwerken tot snippers

BRON

Nu oud en nieuw een paar dagen achter ons ligt wordt het ook tijd om de kerstboom het huis uit te doen. Maar waar laat je de afgedankte Nordmann of blauwspar? En wat gebeurt er met de boom als je hem wegbrengt naar de vuilstort?

Vijf van de zes gemeenten laten ze verwerken tot snippers en gebruiken die vervolgens als biomassa. In Zeewolde worden de bomen al jaren in een groot vuur verbrand.

Waarom is Zeewolde het buitenbeentje?
De kerstboomverbranding is inmiddels een traditie sinds de VVD er in 2010 mee is begonnen. De partij ziet het verbranden op het strand bij het Wolderwijd als één van de gelegenheden om de dorpsbewoners bij elkaar te krijgen. Volgens Heidi Broertjes van de VVD wordt de verbranding van zo’n tweeduizend bomen om die reden ook zeer door de meeste bewoners gewaardeerd. De verbranding is zaterdagmiddag om 16.30 uur.

Is verbranding dan niet schadelijk voor het milieu?
Volgens milieuorganisaties wel. Zij pleiten er al jaren voor stoppen met massale verbrandingen. De VVD Zeewolde stelt zich op het standpunt dat als verbranden echt schadelijk is en de normen te buiten gaat, de gemeente de vergunning voor het evenement zou kunnen weigeren.

Hoe zamelt Almere de bomen in?
In Almere worden de kerstbomen op zaterdag in acht stadsdelen opgehaald. Jongeren zijn al de hele week bezig om bomen te verzamelen. De gemeente hoopt dit jaar weer zo’n 8500 bomen in te zamelen. Per boom betaalt de gemeente 50 eurocent. Dat kost de gemeente dus ruim vierduizend euro, maar dat is volgens Ger Meijberg van de Stadsreiniging goedkoper dan ze later in het jaar overal uit het openbaar groen te moeten halen omdat ze daar zijn achtergelaten.

De Almeerse bomen worden aangeboden aan een verwerkingsbedrijf, dat er snippers van maakt. De snippers dienen als biomassa in energiecentrales.

Hoe zamelen andere Flevolandse gemeenten de bomen in?
In Noordoostpolder kunnen inwoners hun boom tot 14 januari gratis aanbieden bij de milieustraat.

Op Urk konden bomen tot woensdagmiddag worden aangeboden bij het zwembad. Wie dat deed, kreeg een vrijkaartje voor het zwembad.

In Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant konden bomen maandag en dinsdag voor versnippering worden aangeboden. Ook hier betaalde de gemeente 50 eurocent per boom.

De gemeente Lelystad zamelt zelf géén bomen in. Inwoners kunnen die in hun groencontainer stoppen of brengen naar het afvalstation aan de Zeeasterweg. Vanaf daar gaan de bomen naar Orgaworld voor verwerking.

Uitkomst overleg: onderzoek aanpak houtrookoverlast

Uitkomst overleg: onderzoek aanpak houtrookoverlast

Er zijn inwoners die houtrook als overlast ervaren, vooral burgers met een luchtwegaandoening,  maar ook geur of van roetneerslag leidt tot last. Handhaven is nu lastig voor gemeenten.

Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2019 wordt de aanpak van houtstook een gemeentelijke bevoegdheid en krijgen gemeenten lokale afwegingsruimte via het omgevingsplan.

Handhaving lastig

Als gemeenten willen handhaven op  overlast door houtrook is dit nu lastig omdat  onduidelijk is wanneer het schadelijk is voor de volksgezondheid en wanneer ingrijpen noodzakelijk is. Bovendien constateren we dat gemeenten nu onvoldoende juridische mogelijkheden hebben om hierop te kunnen handhaven.

Overleg met ministerie

De VNG heeft op 15 december in het overleg met het ministerie van Infrastructuur en Milieu gepleit voor:

  • EU-bronmaatregelen voor  houtkachels en verkoopeisen van individuele stookinstallaties
  • de ontwikkeling van een landelijke norm voor schadelijkheid van houtrook, als basis voor gemeenten zodat zij dit kunnen opnemen in hun omgevingsplan
  • ontwikkeling van een handhaafbare beoordelingsmethode voor stookinstallaties in particuliere woningen
  • gezondheidsonderzoek

Het ministerie heeft toegezegd dat er een adviesaanvraag komt aan het Platform Houtrook. Het platform onderzoekt de problematiek en brengt de mogelijke oplossingsrichtingen in kaart. Over de uitkomsten gaan we dit voorjaar in gesprek met het ministerie.

Voorlichting

Goede voorlichting aan particulieren die hout stoken kan ook leiden tot minder overlast, en dit kan nu al worden ingezet. Er zijn gemeenten die hier al goed mee bezig zijn zoals de gemeenten Den Haag, Laren en Zeist. Met informatie over schoon stoken op de website worden inwoners bewust gemaakt van het belang van schoon stoken, het tijdig laten vegen van het rookkanaal en de invloed van weersomstandigheden op de uitstoot van schadelijke stoffen.

Meer informatie