STOP Fijnstof Uit Houtrook


Welkom bij
houtrook.nl

De website over de risico’s van

Foto: Anneke van den Dries uit Oost- Souburg
HoutrooK 

Voor en door gedupeerden van Houtrook

Vraag aan het CDA, D66, GL en de VVD (16 februari 2018, kamerlid von Martels, kamerlid van Eijs, kamerlid Kröger en kamerlid Ziengs)
Wij zijn houtrook gedupeerden. Wij hebben een WTW balansventilatie en de buren hebben een houtkachel met alle gevolgen. Bij verkeerde wind wordt de houtrook bij ons naar binnen gezogen. De gemeente en GGD willen / kunnen ons niet helpen. Wij moeten maar met de toolkit bij onze buren langsgaan. Wie bedenkt zoiets? Een gedupeerde moet bij zijn buren langsgaan. Met het risico dat de overlast alleen maar erger wordt.
LAAT OOK UW STEM HOREN KLIK HIER


houtrook

COPD (klik op plaatje)

 

 

 

In het stookseizoen op veel plaatsen dagelijks. Voor velen roept de geur van houtrook van een open haard of houtkachel goede herinneringen op aan huis en haard. Mensen zijn zich echter niet bewust dat houtrook is uitgegroeid tot een belangrijke bron van luchtvervuiling in ons land. Uit de verbranding van organisch materiaal zoals hout en tuinafval komt een verscheidenheid aan schadelijke stoffen vrij, waaronder ook kankerverwekkende stoffen zoals grofstof, BENZEEN,DIOXINE, BENZO (a) PYREEN , BENZO (k) FLUORANTHEEN ultra fijnstofPAK’s , koolmonoxide, stoffen die de ademhaling irriteren en andere giftige stoffen. De omwonenden en vooral zuigelingen, kinderen, zwangere vrouwen, ouderen en mensen die lijden aan allergieën, astma, bronchitis, emfyseem, longontsteking, of andere hart of longziekten (COPD) worden ernstig bedreigd door de vervuiling veroorzaakt door houtrook. Houtrook kan ook het DNA beschadigen.

IMG_2228

 

houtrook

 

 

 

 

De geur van houtrook wordt vaak geassocieerd met gezelligheid en warmte. Helaas bestaat houtrook hoofdzakelijk uit  schadelijke stoffen waaronder het kankerverwekkende fijnstof PM2,5. Inmiddels is genoegzaam bekend dat fijnstof ernstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken.

Het is bekend dat langdurige geuroverlast kan leiden tot lichamelijke en psychische problemen.
De Gemeente heeft een zorgplicht voor haar burgers. Burgers die hinder ondervinden vinden echter bij hun Gemeente weinig of geen gehoor.


LRV_Ombuds_01a_110515

Voor velen gezellig, maar voor anderen ademnood.

Houtrook.nl is door vrijwilligers opgericht om Gemeenten en andere instanties van informatie te voorzien en tegelijkertijd gedupeerden van houtrook ondersteuning te bieden.
Men denkt vaak dat verbranding van hout onschuldig is, omdat hout een natuurproduct is. Olie is ook een natuurproduct en daarvan weet men wel dat bij verbranding schadelijke stoffen vrijkomen.

houtrook fijnstof

Teer, roet en andere schadelijke stoffen in de lucht. Deze pijp zegt meer dan tekst over de chemische stoffen die vrijkomen bij het verbranden van hout.

 111Luister ook naar het radio interview met drs. T. Janssen van MD Groningen over houtkachels en de gevaren van houtstoken. Ook dure kachels verontreinigen en vooral door verkeerd gebruik. Stoken op hout is en blijft slecht voor het milieu.(klik op icoon)

Een rapport van de GGD en de Universiteit Utrecht waarschuwt voor fijnstof die in de rook uit houtkachels zit. De klachten van buren die last hebben van de rook, moeten serieus worden genomen, want er zijn gezondheidsrisico’s. Bij acht op de tien gezinnen zit er te veel fijnstof in de lucht.

 

Ook Frans Duijm, gezondheidscoördinator GGD Groningen, somt op: ,,Verergering van astmatische klachten, chronische ontsteking van de luchtwegen, bloedvaten kunnen sneller dichtslibben.” Wie in een wijk woont waar veel hout wordt gestookt, loopt dat risico.  

houtrook

Houtrook dringt diep door in de longen.

In een woonwijk waar maar een paar houtkachels branden kunnen deze een hele wijk verontreinigen.
Houtrook is 30 x schadelijker dan tabaksrook. Houtrook bevat een aantal kankerverwekkende stoffen. Verder is houtrook een van de grotere veroorzakers van uitstoot van ultrafijnstof (>39%) in onze directe leefomgeving. Houtrook bevat minuscule deeltjes van creosoot, roet en as die wel tot drie weken in de lucht blijven zweven. Kleine deeltjes van vaste en vloeibare stoffen de zogenaamde PM (particulate matter). blijven nog langer in de lucht aanwezig. PM0,5>2,5 (fijnstofdeeltjes) dringen diep door in de longen en worden direct opgenomen in de bloedbaan of veroorzaken ontstekingen in de longen. PM2,5 is nog schadelijker dan PM10  fijnstof, omdat het zich diep in de holtes (Alveoli) nestelt en daar schade aanbrengt. Inademen van fijne PM veroorzaakt hoesten, irritatie en permanente littekens in de longen. Dergelijke schade vermindert de longfunctie, verhoogt het potentieel voor ademhalingsziekten en kan bijdragen tot kanker, hartziekten, veranderingen in het DNA en auto-immuunziekten veroorzaken. Ook worden de toxische (giftige) deeltjes opgenomen in het bloed.Fijnstof is een mix van kleine vaste en vloeibare deeltjes die zijn opgelost in de lucht. Fijnstof bestaat onder andere uit zuren, organische chemicaliën, metalen en bodem- en stofdeeltjes. Fijnstof levert een verhoogd risico op luchtwegziekten en is onlangs door de who-logo-enWereldgezondheidsorganisatie (WHO) bestempeld als kankerverwekkend. De WHO heeft fijnstof geclassificeerd als schadelijk voor de menselijke gezondheid”. Het kan de levensverwachting van mensen die regelmatig aan houtrook worden blootgesteld met zo’n 10 jaar verkorten. Met name kinderen zouden met zo min mogelijk (ultra) fijnstof in aanraking moeten komen. Wij maken ons terecht zorgen over scholen en woonwijken in de buurt van snelwegen. Wat wij blijkbaar nog niet doorhebben is dat het gevaar van lokale fijnstof in de woonomgeving van een houtkachel veel groter is. Zo blijkt uit een onderzoek van het RIVM dat jaarlijks ruim tweeduizend mensen overlijden mede door kortstondige blootstelling aan concentraties fijnstof. Er wordt steeds meer bekend dat fijnstof (ook in kleine hoeveelheden) de gezondheid schaadt.
Houtverbranding veroorzaakt vaak intense geurhinder die hele wijken doet stinken en deze wijken, zeker bij ongunstige weersomstandigheden, in ongezonde rook hult.
Een slecht gebruikte houtkachel kan bovendien evenveel dioxine in de lucht blazen als een goed afgestelde verbrandingsoven.

Waarom onze houtkachels toch met rust werden gelaten? Omdat het veel makkelijker is op te treden als de schuld ligt bij ‘men’ of bij iets abstracts zoals ‘het verkeer’ of ‘de industrie’ en niet bij concrete burgers die kiezers zijn en boos kunnen worden. Dan zijn wij zelf immers de vijand, en dat is vervelend.
(Guy Tegenbos)

RIVM : Stook niet bij mist of weinig wind…………..

Een vandaag over houtrook.

HOUTROOK HEEL NORMAAL TOCH


HOUTROOK DOODT MEER DAN 1 MILJOEN MENSEN PER JAAR.


AVRO/TROS RADAR
verwoordt het goed: Roken op kantoor was vroeger heel gewoon en als je er last van had dan moest je maar ander werk zoeken of je werd ontslagen. Dat is nu wel even anders. Maar heb je last van een houtkachel dan heb je een probleem en moet je maar verhuizen. Alleen waar kan je nog gaan wonen zonder stank???
Met dank aan TROSRADAR
.

KRO MONITOR doet uitgebreid onderzoek……….

GGD Amsterdam is ook niet blij met houtstoken.

Houtrook is ongezond, daarom vindt GGD Amsterdam dat het stoken van hout geheel vermeden moet worden.

Ook de wereld gezondheidsorganisatie is niet positief over houtrook.

World Health Organisation (WHO) Houtstoken is achterhaald.

meer gedupeerden………….

Filmpjes over gedupeerden van houtrook